RESMİ KURUMLAR
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği
Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmeliği
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri öğrenci Sicil, Sicil Amirleri ve Ödül Yönetmeliği
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Disiplin, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının Muhasebe Uygulama Yönetmeliği (MÜLGA)
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliği
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği
Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Yönetmeliği
Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği
Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik
Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği
Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Silivri 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Bilgi İşlem - Ahmet TURGUT